ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายภาษีอากร (ภาษีเงินได้นิติบุคล)
ผู้แต่งคนที่ 1ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
เลขเรียก343.04
เลขผู้แต่งช64ค
เลขมาตรฐานสากล9749028678
หัวเรื่อง1.กฏหมายภาษี.
2.กฏหมาย - - ไทย - - คู่มือ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์T. Training Center
ราคา450
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า484 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013069อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ