ชื่อเรื่องงานช่วยอำนวยการผู้บริหารระดับสูง (ผลงานที่เป็นผลการดำเนินที่ผ่านมา)...เรื่องการพัฒนางานช่วยอำนวยการในฐานะเลขานุการนักบริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ
ผู้แต่งคนที่ 1อภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.
2.การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013104อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ