ชื่อเรื่องการรับจ้างทำเหรียญที่ระลึก
ผู้แต่งคนที่ 1จิราวรรณ สีหนนท์
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.
2.การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013113อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ