ชื่อเรื่องจัดทำคู่มือกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
ผู้แต่งคนที่ 1จารุวรรณ ศีลสารรุ่งเรือง
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.
2.การประเมินบุคคล - - นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.
3.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ส่วนการเงิน สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013135อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ