ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ผู้แต่งคนที่ 1กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขเรียก346.6
เลขผู้แต่งก461อ
หัวเรื่อง1.กฎหมายอาญา
2.ทัณฑศาสตร์
3.การประหารชีวิต
4.หลักสิทธิมนุษยชนสากล
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
งบประมาณบริจาค
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า74 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013151อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ