ชื่อเรื่องสุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน
ผู้แต่งคนที่ 1วิสาขา บุญทศ
เลขเรียก613
เลขผู้แต่งว382ส
เลขมาตรฐานสากล9786162363764
หัวเรื่อง1.การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
2.พฤติกรรมสุขภาพ
3.สุขภาพ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
ราคา180
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า220 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013162อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ