ชื่อเรื่องคิดรอบบ้าน
ผู้แต่งคนที่ 1ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
เลขเรียก306.85
เลขผู้แต่งภ277ค
เลขมาตรฐานสากล9786167115764
หัวเรื่อง1.ครอบครัว
2.การทำงานและครอบครัว
3.การเลี้ยงลูก
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา245
งบประมาณเงินงบประมาณประจำปี
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า224 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013166อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ