ชื่อเรื่องชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นนะโยม
ผู้แต่งคนที่ 1พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ผู้แต่งคนที่ 2ศราวุธ เอี่ยมเซียม (เรียบเรียง)
เลขเรียก294.315
เลขผู้แต่งพ17116ช
เลขมาตรฐานสากล9789742282103
หัวเรื่อง1.ธรรมะ
2.ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
สำนักพิมพ์โพสต์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา145
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า176 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013170อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ