ชื่อเรื่องEssential grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย
ผู้แต่งคนที่ 1เมอร์ฟี, เรย์มอน
ผู้แต่งคนที่ 2ศรีภูมิ อัครมาส,แปล
เลขเรียก428.24
เลขผู้แต่งม597อ
เลขมาตรฐานสากล9780521011242
หัวเรื่อง1.ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
2.ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- คำถามและคำตอบ
ครั้งที่พิมพ์18
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมเบริด์ก : แคมเบริด์ก
ปีที่พิมพ์2557
ราคา389
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาพประกอบหนังสือเพื่อการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับต้น
จำนวนหน้า300 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013173อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ