ชื่อเรื่องศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้
ผู้แต่งคนที่ 1ราชบัณฑิตยสถาน
เลขเรียกอ.495.9124
เลขผู้แต่งร225ศ
เลขมาตรฐานสากล9786160421695
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - -คำและวลีภาษาต่างประเทศ
ครั้งที่พิมพ์4
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ : กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา250
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า312 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013183อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ