ชื่อเรื่องเพื่อนร่วมโลก
ผู้แต่งคนที่ 1พระไพศาล วิสาโล
ผู้แต่งคนที่ 2สมควร ไฝ่งามดี
เลขเรียก294.337
เลขผู้แต่งพ1711พ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9786167767086
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับสังคม
2.การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
ราคา170
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า184 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013187, ฉ.1อยู่
ย้อนกลับ