ชื่อเรื่องครัวย่าหยา
ผู้แต่งคนที่ 1นวพร เรืองสกุล
เลขเรียก641.5913
เลขผู้แต่งน176ค
เลขมาตรฐานสากล97897448430438
หัวเรื่อง1.การปรุงอาหาร
2.อาหารจีน - -มาเลย์
ครั้งที่พิมพ์1
สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2553
ราคา220
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า168 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียด1เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013188อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ