ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ผู้แต่งคนที่ 1ธีระพล อรุณะกสิกร
เลขเรียก346.044
เลขผู้แต่งป17116
เลขมาตรฐานสากล9786162692314
สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
ราคา80
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า103 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013191อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ