ชื่อเรื่องหลักฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ผู้แต่งคนที่ 1เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งก573ห
เลขมาตรฐานสากล9786162692987
หัวเรื่อง1.กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย
2.กฎหมายมหาชน
3.รัฐธรรมนูญ -- ไทย
ครั้งที่พิมพ์7
สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา230
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า344 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013193อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ