ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ
ผู้แต่งคนที่ 1ไผทชิต เอกจริยกร
เลขเรียก341
เลขผู้แต่งผ942ค
เลขมาตรฐานสากล9789744667915
หัวเรื่อง1.กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา300
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า272 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013196อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ