ชื่อเรื่องรู้ก่อนสายพฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง
ผู้แต่งคนที่ 1ลี ดงยอบ,เขียน
ผู้แต่งคนที่ 2กาญจนา ประสพเนตร,แปล
เลขเรียก616.73
เลขผู้แต่งล322ร
เลขมาตรฐานสากล9786160822362
หัวเรื่อง1.ข้อต่อและกระดูกสังหลัง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา245
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า220 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013213อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ