ชื่อเรื่องสร้างเว็บแอพพลิเคชัน PHP+MySQL AJAX jQuery ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย ศุภอรรถกร
เลขเรียก005.2762
เลขผู้แต่งช232ส
เลขมาตรฐานสากล9786162622663
หัวเรื่อง1.พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
2.มายเอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
3.เอแจ็กซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
4.เว็บไซต์
5.การพัฒนาเว็บไซต์
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา279
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า423 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียด



เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013216อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ