ชื่อเรื่องพื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ผู้แต่งคนที่ 1ศิริชัย ต่อสกุล
เลขเรียก671.34
เลขผู้แต่งศ373พ
เลขมาตรฐานสากล9786160802036
หัวเรื่อง1.โลหะ - - การขึ้นรูป
2.เทคโนโลยีโลหะ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2554
ราคา180
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า368 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013220อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ