ชื่อเรื่องProfessional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่งคนที่ 1วสันต์ พึ่งพูลผล
เลขเรียก006.6869
เลขผู้แต่งว1811อ
เลขมาตรฐานสากล9786162005565
หัวเรื่อง1.อโดบีอิลลัสเตรเตอร์ ซีซี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
2.คอมพิวเตอร์กราฟิก
3.การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา299
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า376 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013227อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ