ชื่อเรื่องคนทำพิพิธภัณฑ์
ผู้แต่งคนที่ 1ปณิตา สระวาสี
ผู้แต่งคนที่ 2ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
เลขเรียก069.9593
เลขผู้แต่งป143ค
เลขมาตรฐานสากล9786167154251
หัวเรื่อง1.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น -- ไทย
2.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
3.พิพิธภัณฑ์ -- การจัดการ
สำนักพิมพ์ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา430
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า296 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013229อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ