ชื่อเรื่องประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Themes & Plugins
ผู้แต่งคนที่ 1จีราวุธ วารินทร์
เลขเรียก005.74
เลขผู้แต่งจ372ป
เลขมาตรฐานสากล9786162622878
หัวเรื่อง1.โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.เว็บไซต์ -- การออกแบบ
3.เวิร์ดเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
4..การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา269
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า304 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013234อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ