ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHPร่วมกับ MySQL และjQuery
ผู้แต่งคนที่ 1บัญชา ปะสีละเตสัง
เลขเรียก006.78
เลขผู้แต่งบ113พ
เลขมาตรฐานสากล9786160822195
หัวเรื่อง1.พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
2.การพัฒนาเว็บไซต์
3.เว็บไซต์ -- การออกแบบ
4.มายเอสคิวเอล(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา340
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า732 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013237อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ