ชื่อเรื่องโลหะวิทยาเบื้องต้น = Metallurgy
ผู้แต่งคนที่ 1สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์
เลขเรียก669
เลขผู้แต่งส478ล
เลขมาตรฐานสากล9786160800643
หัวเรื่อง1.โลหะวิทยา
2.โลหะ
ครั้งที่พิมพ์1
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2553
ราคา195
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า316 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียด1เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013238อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ