ชื่อเรื่องการออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม)
ผู้แต่งคนที่ 1กวี หวังนิเวศน์กุล
เลขเรียก624.1771
เลขผู้แต่งก173ก
เลขมาตรฐานสากล9786163823229
หัวเรื่อง1.การออกแบบโครงสร้าง
2.โครงสร้างเหล็ก
3.โครงสร้างไม้
สำนักพิมพ์รุ่งแสงการพิมพ์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา280
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า464 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013239อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ