ชื่อเรื่องกฎหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
ผู้แต่งคนที่ 1วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์
ผู้แต่งคนที่ 2ขวัญชัย โรจนกนันท์
เลขเรียก343.025
เลขผู้แต่งว352ก
เลขมาตรฐานสากล9789746415101
หัวเรื่อง1.กฎหมายที่ดิน
2.อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
3.อสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ครั้งที่พิมพ์2
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา330
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า395 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013240อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ