ชื่อเรื่องพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์
ผู้แต่งคนที่ 1ทศพล จังพานิชย์กุล
เลขเรียก294.36
เลขผู้แต่งท186พ
เลขมาตรฐานสากล9786163150608
หัวเรื่อง1.พระไภษัชยคุรุไวฑูรย
2.พระไภษัชยคุรุไวฑูรย -- การแพทย์
3.พระไภษัชยคุรุไวฑูรย - -ประวัติ
สำนักพิมพ์คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา250
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า120 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013241อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ