ชื่อเรื่องคิดเรื่องกฎหมายโทรคมนาคมกับ ดร.สุทธิพล
ผู้แต่งคนที่ 1สุทธิพล ทวีชัยการ
เลขเรียก343.0994
เลขผู้แต่งส444ค
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9786169223801
หัวเรื่อง1.โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2.โทรคมนาคม -- ไทย
3.นโยบายโทรคมนาคม -- ไทย
สำนักพิมพ์คอมพิวเตอร์ อิเล็คทริค : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา220
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า320 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013246, ฉ.1อยู่
ย้อนกลับ