ชื่อเรื่องเหรียญทองคำและวัตถุมงคล รัชกาลที่ 9
ผู้แต่งคนที่ 1ศุภชัย ชัยวัฒน์
เลขเรียก737.495
เลขผู้แต่งศ462ห
เลขมาตรฐานสากล9789747569209
หัวเรื่อง1.เหรียญที่ระลึก
2.เหรียญพระมหากษัตริย์
3.เหรียญพระสงฆ์
4.เหรียญทองคำ
สำนักพิมพ์ไทภูมิ พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2554
ราคา1700
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า316 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013255อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ