ชื่อเรื่องเหรียญพระพุทธ พระคณาจารย์และเหรียญที่ระลึก
ผู้แต่งคนที่ 1ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ
เลขเรียก294.3352
เลขผู้แต่งศ462ห
เลขมาตรฐานสากล9786163610676
หัวเรื่อง1.เหรียญพระพุทธ
2.เหรียญพระสงฆ์
3.เหรียญที่ระลึก
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา1500
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า447 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013258อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ