ชื่อเรื่องOriginal Sudoku for brain power = เพิ่มพลังสมองบริหารสมองทุกวันด้วย Sudoku
ผู้แต่งคนที่ 1วาริน นิลศิริสุข
เลขเรียก793.74
เลขผู้แต่งว273อ
เลขมาตรฐานสากล4842849991196
หัวเรื่อง1.คณิตศาสตร์นันทนาการ
2.ปริศนา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า404 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013259อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ