ชื่อเรื่องStartup ideas!! ไม่เริ่มคิดใหม่ ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม
ผู้แต่งคนที่ 1วรสิทธิ์ ภิญโญยาง
ผู้แต่งคนที่ 2วรมน ดำรงศิลป์สกุล
เลขเรียก658.1
เลขผู้แต่งว178ส
เลขมาตรฐานสากล9789740213888
หัวเรื่อง1.การตลาด
2.การตลาดอินเทอร์เน็ต
3.การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
4.การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สำนักพิมพ์มติชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา220
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า304 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013269อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ