ชื่อเรื่องรู้ทันกลโกงในการใช้เช็ค รู้ทันกลโกงจากผู้ออกเช็ค
ผู้แต่งคนที่ 1ชนบท ศุภศรี
ผู้แต่งคนที่ 2รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เลขเรียก332.76
เลขผู้แต่งช155ร
เลขมาตรฐานสากล9786169224808
หัวเรื่อง1.เช็ค
2.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช็ค
สำนักพิมพ์ปาณิสราสิรภพและบุตร : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา125
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า160 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียด



เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013271อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ