ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้แต่งคนที่ 1เชษฐ์ ติงสัญชลี
เลขเรียก709.5
เลขผู้แต่งช583ป
เลขมาตรฐานสากล9786167674070
หัวเรื่อง1.ศิลปกรรม - - เอเชีย
2.ศิลปกรรมกับประวัติศาสตร์
3.ศิลปกรรมอินเดีย
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา385
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า352 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013272อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ