ชื่อเรื่องคู่มือตารางสายไฟฟ้า ตามมาตรฐาน วสท.พ.ศ.2556
ผู้แต่งคนที่ 1ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
เลขเรียก621.31
เลขผู้แต่งป17118ค
เลขมาตรฐานสากล9786163821188
หัวเรื่อง1.สายไฟฟ้า
2.การเดินสายไฟฟ้า
3.หม้อแปลงไฟฟ้า
4.เครื่องวัดไฟฟ้า
5.ไฟฟ้า
สำนักพิมพ์โชติอนันต์ ครีเอชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา350
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า154 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013273อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ