ชื่อเรื่องคู่มือวิศวกรไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่งคนที่ 1ลือชัย ทองนิล
เลขเรียก621.3
เลขผู้แต่งล319ค
เลขมาตรฐานสากล9789744436108
หัวเรื่อง1.วิศวกรรมไฟฟ้า
2.ไฟฟ้า
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา280
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า300 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013275อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ