ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช 2530
ผู้แต่งคนที่ 1ยืนหยัด ใจสมุทร
เลขเรียก346.043
เลขผู้แต่งย315พ
เลขมาตรฐานสากล9789742035853
หัวเรื่อง1.การเวนคืนที่ดิน
2.กฎหมายที่ดิน
3.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิน
4.อสังหาริมทรัพย์
ครั้งที่พิมพ์4
สำนักพิมพ์นิติธรรม : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา385
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า512 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013277อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ