ชื่อเรื่องพระผู้เพียรปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น หลวงปู่จันทา อนากุโล
ผู้แต่งคนที่ 1นันทวัน
เลขเรียก922.943
เลขผู้แต่งน115พ
เลขมาตรฐานสากล9786167204611
หัวเรื่อง1.สงฆ์ -- ชีวประวัติ
2.จันทา อนากุโล
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา199
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า247 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013284อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ