ชื่อเรื่องเบื้องหลังรูปเคารพ คติความเชื่อรูปแทนบุคคลในสยาม
ผู้แต่งคนที่ 1ปภาณิน เกษตรทัต
เลขเรียก959.3
เลขผู้แต่งป162บ
เลขมาตรฐานสากล978974021379
หัวเรื่อง1.ประวัติศาสตร์ศิลปะ
2.ไทย - - ประวัติศาสตร์
3.ความเชื่อ
ครั้งที่พิมพ์1
สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา180
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า200 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียด1เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013287อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ