ชื่อเรื่องนิวโรเทรนนิ่ง...ผ่าสมองสอนพนักงาน
ผู้แต่งคนที่ 1สุพจน์ นาคสวัสดิ์
เลขเรียก658.3
เลขผู้แต่งส462น
เลขมาตรฐานสากล9786167444529
หัวเรื่อง1.การบริหารงานบุคคล
2.การฝึกอบรม
สำนักพิมพ์เอส อาร์ เซ็นเตอร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา220
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า230 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013288อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ