ชื่อเรื่องอาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง
ผู้แต่งคนที่ 1ศรัณย์ วงศ์ขจิตร (บรรณาธิการ)
เลขเรียก341.2473
เลขผู้แต่งอ261
เลขมาตรฐานสากล9786167154244
หัวเรื่อง1.เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ - - ความน่าเป็นอยู่
2.วัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
3.เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ - - ประเพณี
4.เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ - - แง่สังคม
5.เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ - -อารยธรรม - - การประชุม
สำนักพิมพ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา180
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า240 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013291อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ