ชื่อเรื่องภาษาไทยว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ผู้แต่งคนที่ 1ครูตุ๊กตุ๊ก
เลขเรียก428.51
เลขผู้แต่งต378ภ
เลขมาตรฐานสากล9786167785233
หัวเรื่อง1.ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก
ปีที่พิมพ์2557
ราคา250
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า383
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013325อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ