ชื่อเรื่อง75 สาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
ผู้แต่งคนที่ 1นทธัญ แสงไชย
เลขเรียก294.363
เลขผู้แต่งน333ส
เลขมาตรฐานสากล9786161807733
หัวเรื่อง1.ความเป็นเลิศ -- แง่ศาสนา
2.พุทธสาวก
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พบลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
ราคา275
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า235
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013330อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ