ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS ในการเชื่อมโยงภาพถ่ายกับแผนที่เดินสำรวจ สำหรับใช้การวิเคาระห์
ผู้แต่งคนที่ 1วาสนา สิงห์น้อย
เลขเรียกp0002
เลขผู้แต่งว565ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013353, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ