ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ UTM ในภูมิภาค
ผู้แต่งคนที่ 1รุ่งรัตน์ ไชยรัตน์
เลขเรียกp0002
เลขผู้แต่งร478ค
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013354, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ