ชื่อเรื่องเทคนิคการใช้แมโครในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อจัดตำแหน่งและขนาดภาพ
ผู้แต่งคนที่ 1วิทวัส เลิศวิทยากุล
เลขเรียกp0002
เลขผู้แต่งว573ท
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013358, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ