ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวาง UTM จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้แต่งคนที่ 1อัจฉรา อยู่จำนงค์
เลขเรียกp0002
เลขผู้แต่ง562ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาที่ดืน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013662, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ