ชื่อเรื่องการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่งคนที่ 1ภัททิรา ประดิษฐนิยกูล
เลขเรียกp0002
เลขผู้แต่งภ463ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013667, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ