ชื่อเรื่องการจัดเก็บข้อมูลอาคารชุดเพื่อการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้แต่งคนที่ 1ภัททิรา ประดิษฐนิยกูล
เลขเรียกp0002
เลขผู้แต่งภ463ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013668, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ