ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดิน รายบล็อกโดยใช้แผนที่ระวาง UTM สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่งคนที่ 1สุรางค์พร ไชยวงค์
เลขเรียกp0002
เลขผู้แต่งส574ค
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013670, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ