ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่สำรวจข้อมูลรายแปลงด้วยโปรแรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc GIS
ผู้แต่งคนที่ 1นันทนัช ไพรวรรณ์
เลขเรียกp0002
เลขผู้แต่งน363ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์0
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013675, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ